IKON UTLEIE

Utleie- og forvaltningsavdelingen

Utleie- og forvaltningsavdelingen har resultat- og totalansvar for våre eiendommer. 

Hovedoppgaven til avdelingen er utleie av lokaler. Øvrige oppgaver til avdelingen favner vidt fra daglig kontakt og oppfølging av leietakere og sentrenes driftspersonell til deltagelse i utviklingsprosjekter og kjøpsprosesser.

Avdelingen arbeider aktivt med å utvikle og optimalisere hver enkelt eiendoms butikkmiks, fellesareal, kundeservice, opplevd tilgjengelighet, parkeringsregulering o.l. slik at eiendommene oppleves og oppfattes som de ledende lokale handels- og møteplassen i sine markedsområde.

Kontakt Oss
IKON ØKONOMI

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har ansvaret for regnskapet fra A til Å i Salto Eiendom og tilhørende datterselskaper. I tillegg bistår vi andre avdelinger i forhold til økonomi. Avdelingen rapporterer kvartalsvis til eiendomsavdelingen, og til eierne. Vår hovedoppgave er å gi et riktig økonomisk bilde av selskapene. Avdelingen ønsker å bidra til at de løsninger og prosjekter som velges skal være de mest kostnadseffektive løsningene.

 

Kontakt Oss
IKON HR

HR & adm-avdeling

HR og administrasjonsavdelingen har ansvaret for å utvikle både enkeltansatte og organisasjonen. Vi er også selskapets interne servicekontor når det gjelder daglig drift av hovedkontoret.

Våre hovedoppgaver er å jobbe med kultur og verdier, intern kommunikasjon, HMS & beredskap, ressursplanlegging og utvikling av alle ansatte. Vårt mål er fornøyde ansatte som bidrar til at vi i fellesskap når selskapets mål.

Kontakt Oss
IKON MARKED

Markedsavdelingen / Salto digitalbyrå

Markedsavdelingen er en rådgivende og operativ avdeling med hovedmål å flytte kompetanse for å skape resultater. Jo bedre synlighet vi kan gi våre leietakere jo bedre blir resultatet for oss alle. Det er som lag vi får til de beste resultatene.

Salto Digitalbyrå er vårt in house digitale byrå med kontroll på aktivitetene som skjer ute på våre sentre. De er operative ressurser på sentrenes digitale og sosiale kanaler, og har en tett dialog med senterledelse, leietakere og kjeder. Sammen er vi opptatt av å gi senteret som lokal merkevare den aller beste synligheten.

Målet er alltid å tilføre gode løsninger for våre kjøpesentre, samtidig som vi er i dialog med våre forretningskontakter. Vi har et stort fokus på kundeinnsikt og jobber aktivt for å lære å kjenne kundene våre bedre. Fornøyde kunder er det beste som finnes, og vi skal gjøre alt vi kan for at du vil trives hos oss.

Kontakt Oss
IKON TEKNISK

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling har ansvaret for en god ledelse av optimal og kostnadseffektiv senterdrift med fokus på renhold, vedlikehold, sikkerhet og miljø på våre sentre. 

Sammen med våre driftsledere og driftsteknikere har vi som mål å utvikle våre ansatte gjennom å dele kompetanse, erfaringer og kunnskap sentrene imellom på temaer som: energi, miljø og avfall, internkontroll, styringssystemer og felles avtaler.

Vi jobber i fellesskap for forståelse for senterets verdidrivere og arbeider kontinuerlig for å tilfredsstille kundenes og leietakernes forventninger. Som team ønsker vi å vise gode evner til nytenking og innovasjon som forbedrer hverdagen gjennom effektivisering av driften.

Kontakt Oss