Vi bygger fremtidens kjøpesentre

Salto Eiendom har en omfattende portefølje med utviklingsprosjekter. Selskapet har potensial til å utvikle 192.000 kvm på eksisterende eiendommer, og for tiden er det 8 prosjekter under utvikling på forskjellige stadier innen handel, hvor noen er kombinert med boliger eller kontor. Med betydelig vekst i porteføljen de siste årene følger også behovet for videreutvikling og utvidelser av kjøpesentrene våre. Noen steder følger dette som en naturlig del av en større by og sentrumsutvikling, mens andre steder er konkurransesituasjonen og etterspørselen avgjørende for utvidelser og oppgraderinger.