Vi bygger fremtidens kjøpesentre

Et kjøpesenter er så mye mer enn bare handel. Vi ønsker å skape en attraktiv møteplass for våre kunder, også for fremtiden. For å få til dette er det viktig å kjenne kundene våre og vite hva de forventer av et kjøpesenter. Vi ønsker å kunne tilby riktig butikkmiks og aktuelle produkter og opplevelser. Vi jobber derfor aktivt med å samle informasjon for å utvikle løsninger som gjør at vi blir foretrukket som kjøpesenter også i fremtiden.

Salto Eiendom har en omfattende portefølje med utviklingsprosjekter. Selskapet har potensial til å utvikle 192.000 kvm på eksisterende eiendommer, og for tiden er det 8 prosjekter under utvikling på forskjellige stadier innen handel, hvor noen er kombinert med boliger eller kontor. Flere av prosjektene er i milliardklassen og har oppstart i nær fremtid. Med betydelig vekst i porteføljen de siste årene følger også behovet for videreutvikling og utvidelser av kjøpesentrene våre. Noen steder følger dette som en naturlig del av en større by og sentrumsutvikling, mens andre steder er konkurransesituasjonen og etterspørselen avgjørende for utvidelser og oppgraderinger.