Rortunet – Slemmestad

UTVIDELSEN

Rortunet er et veletablert handelssted gjennom mange år. Med sin gode beliggenhet i Slemmestad, sine to dagligvarebutikker, Vinmonopol samt variert butikkmiks har senteret over 50% av all detaljhandel i kommunen. Senteret ligger inntil Slemmestadveien med svært god eksponering ut mot passerende trafikk. Veistrekningen har en ÅDT på ca. 14 000 biler. Røyken kommune opplever at kommunens innbyggere i stor grad foretar detaljhandelsinnkjøp utenfor kommunens grenser. Handelslekkasjen utgjorde ca. 600 mill. ekskl. mva i 2012. Det er derfor et behov for å utvide detaljhandelstilbudet i kommunen for å redusere dagens handelslekkasje.

Rortunet har posisjonen som møtestedet i Røyken kommune og markedsområdet er innbyggerne i Røyken og deler av Hurum og Asker kommune. I følge SSB forventes det i Røyken en befolkningsøkning på 16% i perioden 2016-2026. Til sammenligning er prognosen for Buskerud 12%, Akershus 13% og hele landet 10% i samme periode.

23.000
m² handel
19.990
m² bolig
17.600
m² parkering
Rortunet_Illustrasjon_boliger___stsiden_fra_bro
Rortunet_Illustrasjon_boliger___stsiden

MORGENDAGENS KJØPESENTER

Det planlegges en dobling av dagens salgsarealer, 650 parkeringsplasser under tak og ca. 220 nye leiligheter. Senteret vil få et bredt tilbud innen klær og sko med de største nasjonale kjedene til stede, sammen med gode lokale drivere. I tillegg vil vi satse ekstra på et variert serveringstilbud med hyggelige caféer og restauranter. Målet er at senteret skal være den foretrukne møteplass for markedsområdets innbyggere. Dette skal vi oppnå ved å tilby de riktige lokale tilpasninger som markedsområdets innbyggere krever.

Rortunet_Illustrasjon_oversiktsbilde_Rortunet_og_Slemmestad

MORGENDAGENS BY

19.594
Primærområde
9.185
Sekundærområde
75.000
Omsetning per innbygger
1,9 %
Årlig befolkningsvekst

Slemmestad ligger i Røyken kommune og er kanskje mest kjent for sementproduksjonen som ble nedlagt i 1989

Oppbevaringssiloene til denne produksjonen kan ses på lang avstand og har blitt et ikon for Slemmestad sentrum. Slemmestad er en del av Oslos omland og opplever for tiden kraftig tilflytning.

Røyken kommune vil at Slemmestad skal bli morgendagens by ved Oslofjorden. Prosjektet «Slemmestad 2020» skal gi plass til 2000 nye boliger, men totalt kan kystbyen gi plass til 30.000 mennesker.

 

_Rortunet_Moodboard

SLEMMESTAD SKAL BLI MORGENDAGENS BY VED OSLOFJORDEN

RO-Slemmestad_kart_skisse_01-01
RO-Royken_kart_skisse_02-01
Sandnes, Tarjei-web

Tarjei Sandnes

Eiendomsdirektør Property Director tarjei@saltoeiendom.no 97180997 Last ned kontaktkort

Kontakt

Ta kontakt med oss så vi kan se på mulighetene for deg.