Odden Brygge – Grimstad

Utvidelsen

Oddenområdet er indrefileten i Grimstad. Gjennom en ny vedtatt havneplan i Grimstad skal hele området revitaliseres. Salto Eiendom vil være med og bidra i denne prosessen med utvidelse og oppgradering av Oddensenteret. Oddensenteret har i alle år vært et velfungerende kjøpesenter og alt ligger til rette for en vellykket utvidelse. Grimstad har i dag en betydelig handelslekkasje og lite kjøpesenterareal per innbygger i egen kommune. Salto ønsker å legge til rette og bidra for handel i egen by. Dette vil videreutvikle handelstilbudet og styrke handelen i Grimstad.

 

23.000
m² handel
8.400
m² bolig
15.000
m² parkering
02_Nytt_bygg_og_ny_identitet
04_Odden_Brygge_prosjekt_008

Oddenområdet er indrefileten i Grimstad

Gjennom en ny vedtatt havneplan i Grimstad skal hele området revitaliseres. Salto Eiendom vil være med og bidra i denne prosessen med utvidelse og oppgradering av Oddensenteret. Oddensenteret har i alle år vært et velfungerende kjøpesenter og alt ligger til rette for en vellykket utvidelse. Grimstad har i dag en betydelig handelslekkasje og lite kjøpesenterareal per innbygger i egen kommune. Salto ønsker å legge til rette og bidra for handel i egen by. Dette vil videreutvikle handelstilbudet og styrke handelen i Grimstad.

01_Odden_Prosjekt

GRIMSTAD – EN SPENNENDE SMÅBY

21.301
Primærområde
75.000
Omsetning per innbygger
1,9 %
Årlig befolkningsvekst

I dag forbinder mange Grimstad med universitet, forskning og teknologisamarbeid med næringslivet

Men det var møtet med havet som skapte Grimstad. Fortsatt er de maritime næringene svært viktige i kommunen. Godt klima og god jord la også grunnlaget for et landbruk som i samarbeid med utdanning og industri har skapt store verdier.

Byen har over 21.000 innbyggere, med en befolkningsvekst på 1,5 % i gjennomsnitt hvert år de siste 10 årene. Dette er den høyeste befolkningsøkningen i Agderfylkene. I 2010 åpnet det nye Universitetet i Agder i Grimstad og det nye studentmiljøet er meget positivt for utviklingen i byen og sentrum. Utbyggingen av E- 18 mellom Kristiansand og Grimstad bidrar til at folk nå i større grad arbeider Kristiansand, men bosetter seg i Grimstad.

Sommerturismen i byen er betydelig og bidrar til høy omsetning i sommermånedene. 

 

_03_Moodboard-01

Det var møtet med havet som skapte Grimstad.

05_Kart_markedsoraade-01
06_Kart_Grimstad-01-2
Sandnes, Tarjei-web

TARJEI SANDNES

EIENDOMSDIREKTØR PROPERTY DIRECTOR TARJEI@SALTOEIENDOM.NO 97180997 Last ned kontaktkort

Kontakt

Ta kontakt med oss så vi kan se på mulighetene for deg.