OM SALTO EIENDOM

Salto Eiendom er et rendyrket kjøpesenterselskap med fokus på mellomstore kjøpesentre i Norge. Vår misjon er å eie, utvikle og forvalte ledende, lokale handels- og møteplasser.  Vårt operative konsept er å være en et komplett kjøpesenterselskap som å ivaretar alle kritiske funksjonene for å drive kjøpesentrene våre in-house. 

Salto Eiendom har siden oppstarten i 2006 hatt stor vekst, og utviklet seg til å bli Norges tredje største aktør målt i antall kjøpesentre. Selskapet eier og drifter i dag 17 eiendommer fra Harstad i nord til Grimstad i sør. Eiendomsmassen er på over 300.000 kvm og kjøpesentrene hadde en butikkomsetning på 6,4 milliarder kroner i 2016.

Sammen jobber vi for å oppnå selskapets visjon; Vi skal sammen med våre samarbeidspartnere skape de beste kundeopplevelsene. Dette skal vi klare ved å være engasjerte, nytenkende, ansvarlige og løsningsorienterte i vår hverdag.

 

02_Nytt_bygg_og_ny_identitet
ENGASJERT, NYTENKENDE, ANSVARLIGE OG LØSNINGSORIENTERT

I løpet 2016 var vi gjennom en verdiprosess der vi på nytt har blitt kjent med oss selv, hvem vi er og hvor vi skal. Som en grunnpilar i Salto Eiendom ligger en kunnskapsrik arbeidstokk og trygg økonomi. Vi er på vei mot ytterligere vekst, store byggeprosjekter og endringer som skal gjøre oss attraktive som utleiere inn i fremtiden. For å nå disse målene skal vi være engasjerte, nytenkende og løsningsorienterte. 

Verdiene skal sammen med visjonen «Vi skaper de beste kundeopplevelser» gi kundene våre et løfte om at vi skal se fremover og strekke oss langt for å gi kundene våre det de vil ha, gjerne før de vet det selv.

Et kjøpesenter er så mye mer enn bare handel. For å kunne konkurrere med en voksende andel nettsalg er det viktig at vi skaper en attraktiv møteplass for våre kunder, også for fremtiden. For å få til dette er det viktig å kjenne kundene våre og vite hva de forventer av et kjøpesenter. Vi ønsker å kunne tilby riktig butikkmiks og aktuelle produkter og opplevelser. Vi jobber derfor aktivt med å samle informasjon for å utvikle løsninger som gjør at vi blir foretrukket som kjøpesenter også i fremtiden.

AdobeStock_95194309
VI SKAPER DE BESTE KUNDEOPPLEVELSENE

En optimal møteplass stiller også krav til forvaltning og drift av senteret, noe som selvsagt har et stort fokus hos oss. Men vi arbeider ikke bare med glass og betong. Vi arbeider med mennesker og har tro på at engasjerte, fornøyde og kunnskapsrike ansatte er kritisk for å kunne realisere vår visjon. Dette gjelde ansatte i alle ledd, både hos leietakere og våre egne. Vi har i dag 45 ansatte i Salto Eiendom, hvor 15 jobber på hovedkontoret og 30 jobber ute med våre eiendommer.

Sommeren 2015 kjøpte Schage Eiendom seg opp fra 57% eierandel til 100% i Salto Eiendom. Med dette har vi fått en eier som kjenner bransjen og som ønsker å videreutvikle selskapet. Schage Eiendom har lang erfaring og sitter på mye kunnskap om kjøpesentermarkedet. Vi samarbeider svært godt og de er bevisste på det lokale samfunnsansvaret vi har som en betydelig eiendomsaktør. Våren 2017 samlokaliserte Salto Eiendom i Schage sine lokaler i Oslo sentrum.

Sammen med vår eier ønsker vi å utvikle Salto Eiendom videre til å bli en enda sterkere aktør innen kjøpesenterbransjen. Vi ønsker også en forsterket rolle i lokalsamfunnene vi i dag og i fremtiden er en del av. Men først og fremst ønsker vi et tett samarbeid med våre leietakere for å skape de beste kundeopplevelsene.

Tuvensenteret__003
ET KJØPESENTER ER MER ENN BARE HANDEL