OM SALTO EIENDOM

Salto Eiendom er et rendyrket kjøpesenterselskap med fokus på mellomstore kjøpesentre i Norge. Vi jobber for å skape de beste kundeopplevelsene på våre sentere. Dette skal vi klare ved å være engasjerte, nytenkende, ansvarlige og løsningsorienterte i vår hverdag.

Salto Eiendom har siden oppstarten i 2006 hatt stor vekst, og utviklet seg til å bli Norges tredje største aktør målt i antall kjøpesentre. Selskapet eier og drifter i dag 15 eiendommer fra Sortland i nord til Grimstad i sør. Eiendomsmassen er på over 300.000 kvm og kjøpesentrene hadde en butikkomsetning på 6,4 milliarder kroner i 2016.

 

 

Omoss1-1
ENGASJERT, NYTENKENDE, ANSVARLIGE OG LØSNINGSORIENTERT

Et kjøpesenter er så mye mer enn bare handel. For å kunne konkurrere med en voksende andel nettsalg er det viktig at vi skaper en attraktiv møteplass for våre kunder, også for fremtiden.

For å få til dette er det viktig å kjenne kundene våre og vite hva de forventer av et kjøpesenter. Vi ønsker å kunne tilby riktig butikkmiks og aktuelle produkter og opplevelser. Vi jobber derfor aktivt med å samle informasjon for å utvikle løsninger som gjør at vi blir foretrukket som kjøpesenter også i fremtiden.

En optimal møteplass stiller også krav til forvaltning og drift av senteret, noe som selvsagt har et stort fokus hos oss. Men vi arbeider ikke bare med glass og betong. Vi arbeider med mennesker og har tro på at engasjerte, fornøyde og kunnskapsrike ansatte er viktig for å kunne realisere vår visjon.

Omoss4
VI SKAPER DE BESTE KUNDEOPPLEVELSENE

Sommeren 2015 kjøpte Schage Eiendom seg opp fra 57% eierandel til 100% i Salto Eiendom. Med dette har vi fått en eier som kjenner bransjen og som ønsker å videreutvikle selskapet. Schage Eiendom har lang erfaring og sitter på mye kunnskap om kjøpesentermarkedet. Vi samarbeider svært godt og de er bevisste på det lokale samfunnsansvaret vi har som en betydelig eiendomsaktør. Våren 2017 samlokaliserte Salto Eiendom i Schage sine lokaler i Oslo sentrum.

Sammen med vår eier ønsker vi å utvikle Salto Eiendom videre til å bli en enda sterkere aktør innen kjøpesenterbransjen. Vi ønsker også en forsterket rolle i lokalsamfunnene vi i dag og i fremtiden er en del av. Men først og fremst ønsker vi et tett samarbeid med våre leietakere for å skape de beste kundeopplevelsene.

omoss3
ET KJØPESENTER ER MER ENN BARE HANDEL