Salto energieffektiviserer

Salto Eiendom har fått støtte fra Enova til å kartlegge energieffektiviseringspotensialet på alle sine eiendommer. Arbeidet er allerede satt i gang, og med en planlagt ferdigstillelse
innen 2016 er arbeidet i rute.
Målet med denne prosessen er å finne gode og energieffektiviserende tiltak for å forbedre eiendommene våre, samtidig som vi ønsker å bidra til at Norge skal nå sine klimamål. Å være
mer energieffektiv handler ikke om å spare mest mulig energi, men å utnytte den best mulig for våre sentre, leietakere og alle våre felles kunder.
Enova vil også bidra når tiltakene skal gjennomføres fra 2017, som er andre trinn av denne prosessen. Riktig temperatur og god belysning i sentrene våre, er noen av de viktigste faktorene for å gi kundene en optimal handleopplevelse. Dette vil være en av de viktigste faktorene i Salto Eiendoms kommende
energi- og miljøstrategi.