Kuben – Hønefoss

43.925
m² areal
684
omsetning i MNOK
63
Butikker
380
P-plasser
1.35
Besøkende i mill.

KUBEN Hønefoss er et topp moderne bysenter med store og lyse fellesarealer

Senteret er det klart største i sitt markedsområde og er en integrert og naturlig del av Hønefoss sentrum. Senteret har eget parkeringshus og ligger sentralt plassert i tilknytning til byens gågater og kollektivtilbud. Senteret er et naturlig knutepunkt som trekker kunder fra et stort omland, bl.a. Hadeland og Hallingdal. KUBEN har en variert butikkmiks og hele 86 % av kundene er fornøyd med utvalget viser vår siste kundeundersøkelse. Senteret er en naturlig møteplass for lokalbefolkningen i Hønefoss.

 

Positive kjøpsopplevelser og gode vekstvilkår

KUBEN Senter sin visjon er å skape positive kjøpsopplevelser for kundene og gode vekstvilkår for leietakerne. Kundeservice er i fokus og målet er å gi kundene muligheten og friheten til velge ut i fra sine behov.

Senteret har et høyt aktivitetsnivå og er opptatt av å fortelle om bredden på senteret. Dette gjøres med en mix av digital annonsering, senteraviser, egen hjemmeside, Facebook, kundeklubb og rabattkuponger.

Senterledelsen jobber for å skape best mulig rammevilkår for at leietakere skal trives og drive lønnsomme butikker. Senteret har et stort lokalt engasjement, og et tett samarbeid med sentrumsforeningen i Hønefoss.

fellesareal_red

Omsetning pr. kategori

Hansen, Roy-web

Roy Hansen

Eiendomssjef Property Manager roy@saltoeiendom.no 90995160 Last ned kontaktkort
kubensenter.no

Kontakt

Ta kontakt med oss så vi kan se på mulighetene for deg.

Norge i miniatyr

29.236
Primærområde
75.000
Omsetning per innbygger
1,0 %
Årlig befolkningsvekst

Ringerike kommune ligger sentralt i østlandsområdet ca. 50 km nordvest for Oslo, og er en av de største bykommunene i landet

Det sies at Ringerike er som et stykke Norge i miniatyr med en mangfoldig topografi, og består av koller og åser dekket av store skogstrekninger. Ringerike er Buskeruds største jord- og skogbrukskommune. De viktigste industrigrenene har tradisjonelt vært treforedling, betongproduksjon, mekaniske verksteder og produksjon av kart og geodata (Kartverket).

Hønefoss fungerer som kommunesentrum og er et viktig trafikknutepunkt på Østlandet for buss, tog og bil. Her møtes Europavei 16, Rv35, Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa- Hønefosslinjen. Ny jernbane direkte fra Sandvika til Hønefoss samt ny E 16 er under planlegging.

Milj__bilde_fasade_Kuben